Forum Tor 13 feb 09:00

09:00: Trygghet som handelsvara. DIREKT.Om försäkringarnas roll i den svenska modellen, både historiskt och i framtiden. Med Alf Sjöblom, historiker, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Håkan Svärdman, försäkringsfacket Forena. Arrangör: Arena Idé. 10:15: Framtidens integration - det enskilda ansvaret.Presentation av hur migranters värderingar förändras över tid och varför vissa värderingar består. Därefter diskussion om den enskilde migrantens ansvar i integrationsprocessen. Med Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, m fl. Arrangör: Tankesmedjan Fores tillsammans med Axfoundation och Öppna Dörren. Från 31/1. 11:00: EU-magasinet. DIREKT.Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Debatterna där och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av inbjudna gäster. Programledare: Niklas Svensson 12:00: Rapport. 12:03: Riksdagen: Debatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag. 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15: Framtidens integration - det offentliga ansvaret.Hur ser det ut i kommunerna och vad har regeringen för planer? Slutsatserna i rapporten Integration i hela Sverige - från asyl till arbete, presenteras av Karl Wennberg, professor i företagsekonomi. Därefter paneldiskussion. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Tankesmedjan Fores tillsammans med Axfoundation och Öppna Dörren. Från 31/1. 16:00: Rapport.16:05: Marmorstein svarar. SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein svarar på tittarnas frågor om politik.