Forum Tis 11 feb 09:00

09:00: Fel, fusk och brottslighet. DIREKT.Några av Skatteverkets experter redogör för områden där det finns problem och där kontroller kommer att genomföras under 2020, till exempel folkbokföring, samordningsnummer samt brottslighet och osund konkurrens i arbetslivet. Arrangör: Skatteverket.10.00: Pressträff om åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Sänds med 30 minuters fördröjning. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) redogör för arbetet. 10:20: Världscancerdagen - tio år med cancerstrategin.Hur har det fungerat och vad kan och kommer att göras för att förbättra cancervården i Sverige de närmaste åren? Med socialminister Lena Hallengren (S), Göran Hägglund, fd socialminister (KD), Margareta Haag, Nätverket mot cancer, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Nätverket mot cancer. Från 4/2. 10:55: Dom angående Ann-Sofie Hermansson. DIREKT.Domen gäller målet mot Ann-Sofie Hermansson (S), tidigare kommunstyrelseordförande i Göteborg, som i ett enskilt åtal anklagas för grovt förtal. Anledningen är att hon ska ha pekat ut två muslimska aktivister och debattörer som extremister. 11:25: Var går gränsen mellan propaganda och psykologiskt försvar? Panelsamtal med Olof Petersson, professor emeritus i statskunskap, Anneli Bergholm Söder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Hanna Stjärne, vd SVT, Patrik Oksanen, journalist och författare och Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1. 12:00: Rapport. 12:03: En skola för alla - Fattar du?Projektet En skola för alla har testat en mängd olika metoder och arbetssätt med målet att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Barn- och ungdomsforskaren Mats Trondman återger hur de unga själva berättar om när de plötsligt förstod att de kan klara skolan, må bra och vinna framtidstro. Del av heldagskonferens. Från 29/1. 12:40: Kris i Mellanöstern.Vad kan EU bidra med i den här regionen? EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Jytte Guteland (S/S&D) och Malin Björk (GUE/NGL/V) om hur unionen hävdar sig bland stormakterna. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1. 13:00: Privatisering av samhällsfunktioner och Iran. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), utrikesminister Ann Linde (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 13:20: Pressträff om straff och andra sanktioner vid brott mot djur. DIREKT.Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) tar emot utredningen av utredaren Lars Wallinder.13:40: Interpellationsdebatterna fortsätter.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.