Forum Mån 10 feb 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Socialminister Lena Hallengren (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 6/2. 10:00: Tillsammans mot cancer. Om regionala cancercentrum (RCC), patientsamverkan och cancercertifierade vårdcentraler. Med Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan, Kathrin Wode, överläkare i onkologi, Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd Stockholm, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Nätverket mot cancer. Från 4/2. 12:00: Rapport. 12:03: Utfrågning inför forskningspolitiska propositionen.Regeringen presenterar varje mandatperiod en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. Nästa proposition planeras till hösten 2020. Utfrågningen arrangeras av utbildningsutskottet. Från 30/1. 14:55: För att lyckas i skolan måste man vara i skolan.Frånvaro kan vara tecken på underliggande problem. Men hur ska ansvariga arbeta för att få elever att vilja komma till skolan och känna sig inkluderade? Del av heldagskonferens. Från 29/1. 15:40: De lyckades - om att få elever att komma till skolan.Projektet En skola för alla har testat en mängd olika metoder och arbetssätt med målet att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Här berättar skolpersonal om lärdomar och framgångsberättelser. Del av heldagskonferens. Från 29/1. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.