Forum Fre 7 feb 2020 09:00

09:00: Tullens befogenheter och lärarnas arbetsmiljö. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Finansminister Magdalena Andersson (S), utrikesminister Ann Linde (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 10:55: Teknologiskiftets utmaningar för Sverige och Europa. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) inleder. Därefter paneldiskussion med Samuel Engblom, TCO, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Jessika Roswall (M), riksdagsledamot och Jon Simonsson, Kommittén för teknologisk innovation och etik. Arrangör: De svenska universitetens nätverk för Europaforskning. 12:00: Rapport. 12:03: Ett år med regeringen och januariöverenskommelsen. Det har gått ett år sedan regeringen tillträdde, efter en historiskt segdragen regeringsbildning. Hur blev det och hur ser det ut framöver? Med Lars Leijonborg, fd partiledare (FP), Gudrun Schyman, fd partiledare (V) och talesperson (Fi), Daniel Suhonen, tankesmedjan Katalys, Heidi Avellan, Sydsvenskan, m fl. Arrangör: Stockholms handelskammare. 13:15: Världscancerdagen - tre prioriterade frågor. Nätverket mot cancers tre prioriterade frågor är: Tidig upptäckt i sikte, utrotning av cancer och rätten till nuvarande och framtida behandlingar. Med William Hamilton, professor diagnostik i primärvården, Mia Rajalin, Nätverket mot cancer, Acko Ankarberg (KD), ordförande socialutskottet, m fl. Arrangör: Nätverket mot cancer. 14:30: De som inte får stanna. De senaste två decennierna har över 300 000 personer fått avslag på sin asylansökan, men färre än hälften återvänder självmant. Hur fungerar återvändandepolitiken i Sverige? En ny rapport presenteras och kommenteras. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier, Delmi. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.