Forum Tor 6 feb 09:00

09:00: Framtidens integration - det delade ansvaret. Diskussion om integration och vilket ansvar den enskilde, det offentliga och näringslivet har. Med aktörer från näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor. Arrangör: Tankesmedjan Fores tillsammans med Axfoundation och Öppna Dörren. 11:30: Kris i Mellanöstern. Vad kan EU bidra med i den här regionen? EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Jytte Guteland (S/S&D) och Malin Björk (GUE/NGL/V) om hur unionen hävdar sig bland stormakterna. Programledare: Marcus Carlehed. 12:00: Rapport. 12:03: Stärkt äganderätt och inhemsk extremism. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:45: Politik i bokhyllan: Inte lögn, inte sant. Medierna sprider inte lögner, ändå ska man utgå från att det som publiceras i press,radio och tv inte är helt sant. Det hävdar Staffan Dopping och Stig-Björn Ljunggren i sin nya bok. Anita Kratz intervjuar. 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:10: Skyddsnät i sönderfall - panelsamtal. Paneldiskussion om vad upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga får för effekter. Landets kvinnojourer oroas av utvecklingen. Arrangör: Roks. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.