Forum Mån 3 feb 2020 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 30/1. 10:15: En skola för alla - så kan avhopp förhindras. Projektet En skola för alla har testat en mängd olika metoder och arbetssätt med målet att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Med barn- och ungdomsforskaren Mats Trondman, socionomen Mia Börjesson, m fl. 12:00: Rapport. 12:03: En skola för alla - så kan avhopp förhindras, forts. 12:30: Ungdomens riksdag 2020 - inledning. 349 gymnasieelever från hela Sverige tar plats i riksdagen för att prova på att vara politiker. Talman Andreas Norlén inleder. 13:00: Ungdomens riksdag - debatt och beslut. DIREKT. Dags för gymnasieeleverna att debattera motioner de jobbat med i utskotten under förmiddagen. Debatten leds av talman Andreas Norlén och avslutas med omröstning.15:00: Ungdomens riksdag - frågestund med fem statsråd. DIREKT. Deltagarna i ungdomsriksdagen ställer frågor till fem av regeringens statsråd. Frågorna ska beröra statsrådens ansvarsområden. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.