Forum Tor 30 jan 09:00

09:00: Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet. DIREKT. Pressträff där åtta myndigheter, bl a Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Migrationsverket deltar för att redogöra hur man arbetar mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet. 10:00: Utfrågning inför forskningspolitiska propositionen. Regeringen presenterar varje mandatperiod en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. Nästa proposition planeras till hösten 2020. Utfrågningen arrangeras av utbildningsutskottet. 12:00: Rapport. 12:03: Hållbar migrationspolitik och hedersbrott. DIREKT.Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15: Folk och försvar: Debatt mellan SSU och Muf.Benjamin Dousa (M), ordförande Moderaternas ungdomsförbund, och Philip Botström (S), ordförande Socialdemokraternas ungdomsförbund, möts i debatt under ledning av SVT:s Kerstin Holm. Från 14/1. 15:25: Folk och försvar: Debatt mellan Luf och Grön ungdom.Romina Pourmokhtari (L), ordförande Liberala ungdomsförbundet och Aida Badeli (MP), språkrör Grön ungdom, möts i en debatt under ledning av SVT:s Kerstin Holm. Från 14/1. 15:40: EU: Ökat tryck i migrationsfrågan.Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. Från 21/1. 16:00: Rapport. 16:05: Marmorstein svarar.