Forum Ons 29 jan 09:00

09:00: Tullverket och skatt på plastkassar. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: Med framtiden för sig - om sociala investeringar.För att förebygga eller åtgärda sociala problem bedrivs i många kommuner och regioner sociala investeringar, det vill säga satsningar på individers kunskaper, hälsa osv. En ny rapport om det arbetet presenteras och kommenteras. Med Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsen ordförande Norrköping, Tapio Salonen, professor i socialt arbete, m fl. Arrangör: ESO. Från 20/1. 13:55: Var går gränsen mellan propaganda och psykologiskt försvar? Panelsamtal med Olof Petersson, professor emeritus i statskunskap, Anneli Bergholm Söder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Hanna Stjärne, vd SVT, Patrik Oksanen, journalist och författare och Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf. Från Folk och försvars rikskonferens 14/1. 14:30: Pressträff. DIREKT.Utredaren Åsa-Britt Karlsson överlämnar sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). 15:00: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen.Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. Från 22/1. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.