Forum Tis 28 jan 09:00

09:00: Utfrågning om den finansiella stabiliteten. DIREKT.Hur påverkas den finansiella stabiliteten av cyberhot och fintech, det vill säga finansiella tjänster i kombination med nya tekniska innovationer? Finansutskottet håller en öppen utfrågning och bland andra medverkar riksbankschef Stefan Ingves och finansmarknadsminister Per Bolund (MP). 11:45: Brexit - sista striden.Nu lämnar Storbritannien EU, men stenhårda förhandlingar väntar. Pia Gripenberg, DN:s Brysselkorrespondent, och Anders Rehnberg, Svenskt näringsliv, om den framtida relationen. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1. 12:00: Rapport. 12:03: Skyddsnät i sönderfall - SKR:s kvinnofridssatsning.Hearing om vad upphandling av skyddat boende får för effekter. Den här delen handlar om Sveriges kommuner och regioners, SKR, kvinnofridssatsning. Med Arion Chryssafis (M) ordförande Socialpolitik och individomsorg SKR. Arrangör: Roks. Del av heldagsseminarium. Från 23/1. 13:00: Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor. DIREKT.Debatten hålls på begäran av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). 14:30: Kronofogdemyndigheten och samordningsnummer. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Finansminister Magdalena Andersson (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor.