Forum Mån 27 jan 09:00

09:00: Riksdagens frågestund.Statsråden Ibrahim Baylan (S), Ardalan Shekarabi (S), Jennie Nilsson (S) och Matilda Ernkrans (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 23/1. 10:15: Krisberedskap mot organiserad brottslighet och social oro.Om hur man kan vända utvecklingen från kriminalitet och social oro till trygghet och delaktighet i lokalsamhället. Med Kim Nilvall, Polismyndigheten, Per Olof Hallin, professor i kulturgeografi Malmö universitet, m fl. Arrangör: Polismyndigheten, Noa, i samverkan med Malmö Universitet och Försvarshögskolan. Från 16/12. 12:00: Rapport. 12:03: Rikspolischefen om gråzonen mellan fred och krig.Om vad som kan hända i samhället innan regeringen har beslutat om höjd beredskap. Anders Thornberg intervjuas av Kerstin Holm på Folk och försvars rikskonferens 14/1. 12:10: Kris i Mellanöstern.Vad kan EU bidra med i den här regionen? EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Jytte Guteland (S/S&D) och Malin Björk (GUE/NGL/V) om hur unionen hävdar sig bland stormakterna. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1. 12:30: Skyddsnät i sönderfall?Hearing om vad upphandling av skyddat boende får för effekter. Landets idéburna kvinnojourer befarar en kommersialisering. Med Jonna Bornemark, professor i filosofi, Mathias Sylwan, upphandlingsjurist, Samuel Engblom, utredare "Idéburen välfärd", m fl. Arrangör: Roks. Del av heldagsseminarium. Från 23/1. 15:30: Riksdagen högtidlighåller Förintelsens minnesdag.Riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen håller en minnesstund i riksdagen. Talman Andreas Norlén inleder och Livia Fränkel, överlevare från Auschwitz, håller tal. Från 23/1. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.