Forum Fre 17 jan 2020 09:00

09:00: Övergivna hus och insatser mot hedersvåldet. Interpellationsdebatt i riksdagen. Statsråden Per Bolund (MP) och Åsa Lindhagen (MP) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 10:00: Långtidsutredningen 2019 - fokus på inkomstskillnader. Sedan början av 1980-talet har inkomstskillnaderna ökat i Sverige liksom i omvärlden. Långtidsutredningen 2019 analyserar ojämlikhetens utveckling, orsaker och konsekvenser. Medverkande: Per Molander, Jämlikhetskommissionen, Marika Lindgren Åsbrink, tankesmedjan Tiden, Magnus Henreksson, Institutet för näringslivsforskning och Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner. Arrangör: Finansdepartementet. 11:45: En ny myndighet för psykologiskt försvar. År 2022 är det tänkt att Sverige ska få en ny myndighet för psykologiskt försvar. Den ska bland annat stärka svenskars motståndskraft mot propaganda och påtryckningar. Särskild utredare är tidigare Säpo-chefen Anders Danielsson som presenterar sin utredning senare i vår. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:00: Rapport. 12:03: EU: Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Hur ska EU hantera länder som Ungern och Polen som anses bryta mot rättsstatens principer? Och hur ska EU agera mot andra länder som avviker men som EU har avtal med? Diskussion mellan EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L/Renew Europe), Malin Björk (V/GUE/NGL) och Peter Lundgren SD/ECR). Programledare: Marcus Carlehed. 12:15: Från asyl till arbete - det lokala perspektivet. Karl Wennberg presenterar sin rapport om vilka faktorer som är viktiga när flyktingar lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten diskuteras av Inger Schroeder, Arbetsförmedlingen Norrköping, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, m fl. Arrangör: Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 13:15: EU-magasinet. Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av inbjudna gäster. Programledare: Niklas Svensson. 14:15: Svensk politik för globalt klimat. SNS konjunkturrådsrapport för 2020 presenteras. Där beskriver nio forskare klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser utifrån befintlig forskning. Slutsatserna kommenteras av Ingrid Bonde, Klimatpolitiska rådet, och Magnus Hall, Vattenfall. Arrangör: SNS. 16:00: Rapport. 16:05: Pressträff om bredbandsstöd. Anders Ygeman medverkar.