Forum Tor 16 jan 09:00

09:00: Krisberedskap mot organiserad brottslighet och social oro. Om hur man kan vända utvecklingen från kriminalitet och social oro till trygghet och delaktighet i lokalsamhället. Med Kim Nilvall, Polismyndigheten, Per Olof Hallin, professor i kulturgeografi Malmö universitet, m fl. Arrangör: Polismyndigheten, Noa, i samverkan med Malmö Universitet och Försvarshögskolan. 10:40 USA och Iran på kollisionskurs Folk och försvar: Om eskalering i Persiska viken. Från 12/1. 11:00: EU-magasinet. Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av inbjudna gäster. Programledare: Niklas Svensson. 12:00: Rapport. 12:05 Pressträff finansministern Magdalena Andersson (S) om den makroekonomiska utvecklingen, de offentliga finanserna och det ekonomiska läget i kommunerna. Från tidigare idag. 12:30 Poliser på vägarna och vapenstölder i Regeringskansliet DIREKT Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråden Isabella Lövin (MP), Peter Hultqvist (S), Mikael Damberg (S), Matilda Ernkrans (S) och Amanda Lind (MP) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 14:00: Frågestund i riksdagen. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:30: Interpellationsdebatter, forts. Statsråden Isabella Lövin (MP), Peter Hultqvist (S), Mikael Damberg (S), Matilda Ernkrans (S) och Amanda Lind (MP) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 15:45: Politik i bokhyllan: Herrarna satte oss hit. För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningen av renskötande samer i Sverige efter en överenskommelse mellan Norge och Sverige. Elin Anna Labba skildrar det som skedde genom de tvångsförflyttades ögon. Sharon Jåma intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.