Forum Fre 24 jan 2020 09:00

09:00: Demokratibistånd till Afrika - hur kan det förändras? Afrikas ekonomiska utveckling är stark men den demokratiska utvecklingen varierar. Hur påverkar det biståndet? En ny rapport som studerar Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda presenteras av Göran Hydén, Afrika-expert och professor emeritus i statsvetenskap. Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. 10:30: Politik i bokhyllan: Herrarna satte oss hit. För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningen av renskötande samer i Sverige efter en överenskommelse mellan Norge och Sverige. Elin Anna Labba skildrar det som skedde genom de tvångsförflyttades ögon. Sharon Jåma intervjuar. 10:45: Brexit - sista striden. Nu lämnar Storbritannien EU, men stenhårda förhandlingar väntar. Pia Gripenberg, DN:s Brysselkorrespondent, och Anders Rehnberg, Svenskt näringsliv, om den framtida relationen. Programledare: Marcus Carlehed. 11:00: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. 12:00: Rapport. 12:03: Stormaktsintressen på 2020-talet och nordisk säkerhet. Med Sverre Diesen, fd försvarschef Norge, forskare Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Från Folk och försvars rikskonferens. 12:35: EU som global aktör. Med Göran von Sydow, direktör svenska institutet för europapolitiska studier(SIEPS). Från Folk och försvars rikskonferens. 12:50: Rysslands säkerhetspolitiska prioriteringar. Samtal med Gudrun Persson, docent Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Från Folk och försvars rikskonferens. 13:05: Sveriges relationer med Ryssland. Panelsamtal med Peter Ericson, fd svensk ambassadör i Moskva, nu generalkonsul i Istanbul, Kalle Kniivilä, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare, Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld, och Ida Alterå (C), förbundsordförande Cuf. Från Folk och försvars rikskonferens. 13:30: Leverans av tillväxt. Med generaldirektörerna Peter Sandwall, Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket och Christina Malm, Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:00: Med framtiden för sig - om sociala investeringar. För att förebygga eller åtgärda sociala problem bedrivs i många kommuner och regioner sociala investeringar, det vill säga satsningar på individers kunskaper, hälsa osv. En ny rapport om det arbetet presenteras och kommenteras. Med Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsen ordförande Norrköping, Tapio Salonen, professor i socialt arbete, m fl. Arrangör: ESO. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.