Testbild 13. Asiens gröna öar, klipp avsnitt 3. Tydligare tal, -30 dB