Forum Tis 14 jan 09:00

09:00: Civilt försvar i ett nytt årtionde. Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar på Folk och försvars rikskonferens. 09:30: 5G i en säkerhetspolitisk kontext. Ulf Pehrsson, policychef Ericsson, om risker och säkerhetstänkande med ny teknik som 5G. Från Folk och försvars rikskonferens. 09:45: Säker samhällskommunikation: 5G i praktiken. Med Åsa Sundberg, vd Teracom. Från Folk och försvars rikskonferens. 09:55: Reflektioner om civilt försvar och 5G. Panelsamtal med Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör, Linda Jerneck, ledarskribent Expressen och Henrik Malmroth, förbundsordförande Ung Vänster. Från Folk och försvars rikskonferens. 10:15: Teknikutveckling och säkerhetspolitiska doktriner. Leder teknikutveckling till samarbete eller protektionism? Dessutom om säkerhetspolitiska doktriner under omdaning. Medverkande: Johan Rockström, professor i miljövetenskap (medverkar via länk från Tyskland), Stefan Gustafsson, Rymdbolaget, Martin Ärnlöv, Svenska Röda Korset, Michael Claesson, Försvarsmakten, Hans Christian Hagman, UD, Catharina Kärkkäinen, vikarierande ledarskribent SvD. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:25: Sveriges relationer med Ryssland. Panelsamtal med Peter Ericson, fd svensk ambassadör i Moskva, nu generalkonsul i Istanbul, Kalle Kniivilä, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare, Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld, och Ida Alterå (C), förbundsordförande Cuf. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:00: Rapport. 12:03: Sverige - i de globala stormakternas intressesfär. Med Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen, Säpo. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:30: Sveriges civila försvarsförmåga. Inrikesminister Mikael Damberg (S) inledningstalar den sista dagen på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 13:00: Prioriteringar i det civila försvaret. Med Nyamko Sabuni (L), partiledare och Per Bolund (MP, statsråd och språkrör. 13:20: Intervju med Christina Malm. Generaldirektören för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet intervjuas av Kerstin Holm. 13:30: Intervju med Mikael Damberg (S). Inrikesministern om det svenska civilförsvaret. Kerstin Holm intervjuar. 13:45: Totalförsvaret ur ett företagsperspektiv. Med Martin Lundstedt, vd Volvo. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:10: Slutsatser om näringslivets roll i totalförsvaret. Det är viktigt att identifiera vilka företag som bedriver samhällskritisk verksamhet. Det är en av slutsatserna i betänkandet Näringslivets roll i totalförsvaret som överlämnades till försvarsministern i december. Med regeringens särskilda utredare, Elisabeth Nilsson. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:25: Perspektiv på näringslivets roll i totalförsvaret. Medverkande: Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Fredrik Bynander, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Försvarshögskolan och Karl Lallerstedt, Svenskt Näringsliv. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:50: Folk och försvar: Debatt mellan SSU och Muf. Benjamin Dousa (M), ordförande Moderaternas ungdomsförbund, och Philip Botström (S), ordförande Socialdemokraternas ungdomsförbund, möts i en debatt under ledning av SVT:s Kerstin Holm. 15:05: Folk och försvar: Debatt mellan Luf och Grön ungdom. Romina Pourmokhtari (L), ordförande Liberala ungdomsförbundet och Aida Badeli (MP), språkrör Grön ungdom, möts i en debatt under ledning av SVT:s Kerstin Holm. 15:20: Inre säkerhet i totalförsvaret. Rikspolischef Anders Thornberg om Polisens perspektiv och roll i totalförsvaret. Från Folk och försvars rikskonferens. 15.50 Intervju med ÖBÖB Micael Bydén intervjuas av Kerstin Holm på Folk och försvars rikskonferens. Från 13/1.16:00: Rapport. 16:05: Intervju med rikspolischefen. Anders Thornberg intervjuas av Kerstin Holm på Folk och försvars rikskonferens.