Forum

Avsnitt 1 • 7 tim 16 min

Kan bara ses i Sverige

Avsnittet är inte tillgängligt längre. Senast tillgänglig 12 jan 2021

09:00: Folk och försvar 2020. Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar, intervjuas av Kerstin Holm inför starten av årets rikskonferens i Sälen. 09:05: Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik in i framtiden. Utrikesminister Ann Linde (S) om vad som väntar det nya decenniet. Arrangör: Folk och försvar. 09:35: Sverige - i de globala stormakternas intressesfär. Med Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen, Säpo. Från Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 10:00: Moderaternas säkerhetspolitiska prioriteringar. M-ledaren Ulf Kristersson talar på Folk och försvars rikskonferens. 10:30: Rysslands globala ambitioner. Med Anders Åslund, Rysslands- och Östeuropaanalytiker vid Atlantic Council, Washington DC. Från Folk och försvars rikskonferens. 10:45: Rysslands säkerhetspolitiska prioriteringar. Samtal med Gudrun Persson, docent Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Sverre Diesen, sjefsforskare Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Norge. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:10: Sveriges relationer med Ryssland. Panelsamtal med Peter Ericson, fd svensk ambassadör i Moskva, nu generalkonsul i Istanbul, Kalle Kniivilä, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare, Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld, och Ida Alterå (C), förbundsordförande Cuf. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:45: USA och Iran på kollisionskurs - eskalering i Persiska viken. Erica Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Från Folk och försvars rikskonferens. 12:00: Rapport. 12:03: Reflektioner om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Politiska synpunkter från ledamöter i riksdagens utrikesutskott: Markus Wiechel (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V) och Lars Adaktusson (KD. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:30: Sveriges totalförsvarsförmåga 2030. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) spanar in i framtiden på Folk och försvars rikskonferens. 13:00: Totalförsvarsbeslut mot 2030: Fokus civilt försvar. Panelsamtal med försvarsutskottets Pål Jonsson (M), ordförande, Daniel Bäckström (C), Hanna Gunnarsson (V) och Janine Alm Ericson. Från Folk och försvars rikskonferens. 13:25: Totalförsvarsbeslut mot 2030: Fokus militärt försvar. Panelsamtal med försvarsutskottets Niklas Karlsson (S), vice ordförande, Roger Richthoff (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Allan Widman (L). Från Folk och försvars rikskonferens. 13:50: Reflektioner kring det kommande totalförsvarsbeslutet. Med Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:00: Intervju med Peter Hultqvist (S). Försvarsministern om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Kerstin Holm intervjuar. 14:15: Intervju med Ulf Kristersson (M). Moderaternas partiledare om partiets försvars- och säkerhetspolitik. Kerstin Holm intervjuar. 14:25: Militärt försvar i tillväxt. Överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars rikskonferens. 14:55: Nordiskt försvarssamarbete - utan gränser? Nordiskt perspektiv med Michael Claesson, chef Ledningsstabens inriktningsavdelning, Försvarsmakten, Kim Jäämeri, strategichef finska försvarsmakten och Yngve Odlo, sjef Operasjonsavdelingen, Forsvarsstaben i Norge. Från Folk och försvars rikskonferens. 15:25: Leverans av tillväxt. Med generaldirektörerna Peter Sandwall, Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket och Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Från Folk och försvars rikskonferens. 16:00: Rapport. 16:05: Intervju med ÖB Micael Bydén. Sveriges överbefälhavare intervjuas av Kerstin Holm.

Information om

Publicerades
13 jan 2020
Produktionsår
2020

Kommande

Idag 09:00

Publiceras: Idag 09:00

09:00: Interpellationsdebatt i riksdagen. DIREKT. Socialminister Jakob Forssmed (KD) svarar på interpellationen Skattemedel till organisationer med koppling till regimen i Iran. Frågan är ställd av Nima Gholam Ali Pour (SD). * 09:25: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 2/2. * 10:40: Tal av Centerpartiets nya partiledare. DIREKT. Från Centerns kommundagar i Helsingborg. Kommentar: SVT:s Mats Knutson och Elisabeth Marmorstein. Programledare: Ted Wigren. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur kan EU påverka sin omvärld? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Diskussion utifrån aktuell forskning. Därefter ytterligare en forskardiskussion - om säkerhetspolitik, energipolitik och Ukrainas återuppbyggnad. Medverkande: Marja-Liisa Öberg, docent i EU-rätt Lunds universitet, Torbjörn Becker, chef Östeuropeiska institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap Försvarshögskolan, m fl. Del 2 av 2. Arrangör: Europaperspektiv. Från 1/2. * 13:15: Europaperspektiv: Christian Danielsson. EU-minister Jessika Roswalls (M) statssekreterare talar på Europaperspektivs seminarium om EU:s gränser i en omvärld präglad av konflikt. Efter anförandet blir det diskussion och frågestund. Arrangör: Europaperspektiv. Från 1/2. * 14:15: D*ckpics och Tinder - är romantiken död? Vad betyder det förändrade dejtinglandskapet för samhället? Hur påverkar den maktrelationer, sexualpolitik, familjebildning och vår psykiska hälsa? Med Minna Höggren, kulturjournalist på Aftonbladet, Stefan Krakowski, författare och överläkare i psykiatri, m fl. Moderator: Karin Hübinette. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro, Arena Idé och Stiftelsen Höj Rösten. Från 24/1. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.

09:00: Interpellationsdebatt i riksdagen. DIREKT. Socialminister Jakob Forssmed (KD) svarar på interpellationen Skattemedel till organisationer med koppling till regimen i Iran. Frågan är ställd av Nima Gholam Ali Pour (SD). * 09:25: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 2/2. * 10:40: Tal av Centerpartiets nya partiledare. DIREKT. Från Centerns kommundagar i Helsingborg. Kommentar: SVT:s Mats Knutson och Elisabeth Marmorstein. Programledare: Ted Wigren. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur kan EU påverka sin omvärld? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Diskussion utifrån aktuell forskning. Därefter ytterligare en forskardiskussion - om säkerhetspolitik, energipolitik och Ukrainas återuppbyggnad. Medverkande: Marja-Liisa Öberg, docent i EU-rätt Lunds universitet, Torbjörn Becker, chef Östeuropeiska institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap Försvarshögskolan, m fl. Del 2 av 2. Arrangör: Europaperspektiv. Från 1/2. * 13:15: Europaperspektiv: Christian Danielsson. EU-minister Jessika Roswalls (M) statssekreterare talar på Europaperspektivs seminarium om EU:s gränser i en omvärld präglad av konflikt. Efter anförandet blir det diskussion och frågestund. Arrangör: Europaperspektiv. Från 1/2. * 14:15: D*ckpics och Tinder - är romantiken död? Vad betyder det förändrade dejtinglandskapet för samhället? Hur påverkar den maktrelationer, sexualpolitik, familjebildning och vår psykiska hälsa? Med Minna Höggren, kulturjournalist på Aftonbladet, Stefan Krakowski, författare och överläkare i psykiatri, m fl. Moderator: Karin Hübinette. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro, Arena Idé och Stiftelsen Höj Rösten. Från 24/1. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.

Upptäck mer