Forum

Avsnitt 1 • 7 tim 16 min

Kan bara ses i Sverige

Avsnittet är inte tillgängligt längre. Senast tillgänglig 12 jan 2021

09:00: Folk och försvar 2020. Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar, intervjuas av Kerstin Holm inför starten av årets rikskonferens i Sälen. 09:05: Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik in i framtiden. Utrikesminister Ann Linde (S) om vad som väntar det nya decenniet. Arrangör: Folk och försvar. 09:35: Sverige - i de globala stormakternas intressesfär. Med Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen, Säpo. Från Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 10:00: Moderaternas säkerhetspolitiska prioriteringar. M-ledaren Ulf Kristersson talar på Folk och försvars rikskonferens. 10:30: Rysslands globala ambitioner. Med Anders Åslund, Rysslands- och Östeuropaanalytiker vid Atlantic Council, Washington DC. Från Folk och försvars rikskonferens. 10:45: Rysslands säkerhetspolitiska prioriteringar. Samtal med Gudrun Persson, docent Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Sverre Diesen, sjefsforskare Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Norge. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:10: Sveriges relationer med Ryssland. Panelsamtal med Peter Ericson, fd svensk ambassadör i Moskva, nu generalkonsul i Istanbul, Kalle Kniivilä, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare, Oscar Jonsson, vikarierande chef Frivärld, och Ida Alterå (C), förbundsordförande Cuf. Från Folk och försvars rikskonferens. 11:45: USA och Iran på kollisionskurs - eskalering i Persiska viken. Erica Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Från Folk och försvars rikskonferens. 12:00: Rapport. 12:03: Reflektioner om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Politiska synpunkter från ledamöter i riksdagens utrikesutskott: Markus Wiechel (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V) och Lars Adaktusson (KD. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:30: Sveriges totalförsvarsförmåga 2030. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) spanar in i framtiden på Folk och försvars rikskonferens. 13:00: Totalförsvarsbeslut mot 2030: Fokus civilt försvar. Panelsamtal med försvarsutskottets Pål Jonsson (M), ordförande, Daniel Bäckström (C), Hanna Gunnarsson (V) och Janine Alm Ericson. Från Folk och försvars rikskonferens. 13:25: Totalförsvarsbeslut mot 2030: Fokus militärt försvar. Panelsamtal med försvarsutskottets Niklas Karlsson (S), vice ordförande, Roger Richthoff (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Allan Widman (L). Från Folk och försvars rikskonferens. 13:50: Reflektioner kring det kommande totalförsvarsbeslutet. Med Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert. Från Folk och försvars rikskonferens. 14:00: Intervju med Peter Hultqvist (S). Försvarsministern om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Kerstin Holm intervjuar. 14:15: Intervju med Ulf Kristersson (M). Moderaternas partiledare om partiets försvars- och säkerhetspolitik. Kerstin Holm intervjuar. 14:25: Militärt försvar i tillväxt. Överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars rikskonferens. 14:55: Nordiskt försvarssamarbete - utan gränser? Nordiskt perspektiv med Michael Claesson, chef Ledningsstabens inriktningsavdelning, Försvarsmakten, Kim Jäämeri, strategichef finska försvarsmakten och Yngve Odlo, sjef Operasjonsavdelingen, Forsvarsstaben i Norge. Från Folk och försvars rikskonferens. 15:25: Leverans av tillväxt. Med generaldirektörerna Peter Sandwall, Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket och Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Från Folk och försvars rikskonferens. 16:00: Rapport. 16:05: Intervju med ÖB Micael Bydén. Sveriges överbefälhavare intervjuas av Kerstin Holm.

Information om

Publicerades
13 jan 2020
Produktionsår
2020

Kommande

Imorgon 09:00

Publiceras: Imorgon 09:00

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 09:30: Konjunkturläget presenteras. DIREKT. Konjunkturinstitutet håller presskonferens. * 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Debatterna fortsätter. * 12:00: Rapport. * 12:03: Klimatpolitiska rådets rapport. Årets granskning av regeringens politik när det gäller klimatmålen presenteras. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kommenterar rapporten. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från morgonen. * 14:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 09:30: Konjunkturläget presenteras. DIREKT. Konjunkturinstitutet håller presskonferens. * 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Debatterna fortsätter. * 12:00: Rapport. * 12:03: Klimatpolitiska rådets rapport. Årets granskning av regeringens politik när det gäller klimatmålen presenteras. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kommenterar rapporten. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från morgonen. * 14:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.

Upptäck mer