Tiden är en dröm Säsong 1 — Avsnitt 1: Sverige 1859-1879

Hur blev vi dem vi är och hur formades det moderna Sverige? På 1800-talet gick landet från bondesamhälle till att bli en industrination. Filmaren Jan Lindqvist har dammsugit landets museer i jakten på de allra tidigaste bilderna av denna radikala förvandling. Han låter landets ännu till stor del okända skatt av fotografier skildra den nya tiden med järnvägar, de första industrierna och de nya samhällena.