Tiden är en dröm Säsong 1 — Avsnitt 1: Sverige 1859-1879

Hur blev vi dem vi är och hur formades det moderna Sverige? På 1800-talet gick landet från bondesamhälle till att bli en industrination. Filmaren Jan Lindqvist har dammsugit landets museer i jakten på de allra tidigaste bilderna av denna radikala förvandling. I första delen Sverige 1859-1879 låter han landets ännu till stor del okända skatt av fotografier skildra den nya tiden med järnvägar, de första industrierna och de nya samhällena.