I Féricha Ginavel Avsnitt 9

Sagofen kommer i dag till förrådet för bortglömda saker för att läsa tredje delen av Djangon. Det 9 av 10.