Fråga doktorn Diabetes typ 1

Lär dig känna igen tidiga tecken och symptom på diabetes typ 1 med Fråga doktorns läkare Karin Granberg.