Detta program är olämpligt för barn

Twin Avsnitt 7

Franks misstankar om att inte allt står rätt till i Ingrids familj bekräftas. Samtidigt får Ingrid stöd från oväntat håll. I rollerna: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Marlon Langeland, Nanna Bondell, Mathilde L. H. Cuhra, Gunnar Eiriksson m.fl. Del 7 av 8: Dag 7.