Nobel 2019: Porträtten 5. Fysik

Universum håller hårt i sina hemligheter men årets tre Nobelpristagare i fysik har lyckats se det som ingen annan har sett. Jim Peebles har skrivit vår moderna skapelseberättelse om universum. Michel Mayor och Didier Queloz hittade en planet som inte ens de själva trodde kunde finnas.