Nobel 2019: Porträtten 2. Ekonomi

I den fattiga byn Chaksu i nordvästra Indien får barnen undervisning enligt en modell som årets ekonomipristagare har forskat fram. Miljoner barn i utvecklingsländer har redan dragit nytta av pedagogiken. Vad är det som är så enkelt men ändå så effektivt för att öka lärandet och minska fattigdom?