Detta program är olämpligt för barn

Twin Avsnitt 6

Läget kompliceras när Karin blir inkallad på möte i skolan och Erik måste spela rollen som hängiven far. I rollerna: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Marlon Langeland, Nanna Bondell, Mathilde L. H. Cuhra, Gunnar Eiriksson m.fl. Del 6 av 8: Dag 6.