Gudstjänst Avsnitt 46

Första adventsgudstjänsten kommer från Ansgarskyrkan i Linköping. Församlingen är en samarbetsförsamling mellan EFS och Svenska kyrkan. Församlingens tidigare församlingsherde Helen Olsson predikar och församlingens körer framför flera kända och älskade adventssånger under ledning av Annica Elebjörk Broman och Helena Söderberg.