Tipsextra 50 år 8. Kommentatorerna minns

Att kommentera Tipsextramatcher på plats i England kunde vara speciellt. Några av Tipsextras kommentatorer minns tillbaka hur det kunde gå till.