Nobel 2019: Föreläsningarna Kemi

Kemipristagarna föreläser vid Stockholms universitet.