Gudstjänst Avsnitt 44

Dagens gudstjänst kommer från Pingstkyrkan i Hässleholm. Ungdomspastor Matilda Sallbring predikar och barnkören Mästerverk medverkar tillsammans med lovsångsteamet.