Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 26: Världens främste hockeytränare

Viktor Tichonov, av många ansedd som tiderna främste hockeytränare, var 2003 överraskande tillbaka i rysk hockey. Bernt Lagergren träffade honom i Helsingfors. Det blev ett kärt återseende.