Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 37: Travkusken som valde att amputera sitt ben

Matilda Persson var Sveriges första rullstolsburna travkusk. Och hon tvingades till det osannolikt svåra beslutet att amputera ena benet.