Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 33: 100 knyck på bräda

Drygt 100 km i timmen på en bräda nerför en brant asfaltsväg. 2007 åkte Bernt Lagergren till Dalarna för att se det med egna ögon.