Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 27: Världens äldsta orienterare

Rune Haraldsson är tidernas äldste tävlingsaktive orienterare. Han blev världsmästare 2014, ensam på prispallen. Det fanns nämligen bara han i klassen +90.