Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 29: Karate Kids okände farfar

Siegfried Mac-Intosh var 78 år när Bernt Lagergren träffade honom 2009. Då var han fortfarande aktiv som karatetränare. En man med en spännande historia.