Bakkojohtin samis - Med tvång flyttades samerna

En historisk dokumentär om hur Sameland delades upp och gränserna mellan Sverige, Norge och Finland stängdes. Följden blev massflyttning av samerna, dels frivilligt för att komma undan verkningarna av gränsspärrningar, men också en massförflyttning med tvång, administrerad av svenska myndigheter.