Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 24: Tavel-Jockes stora passion

För Joakim Haraldsson, som har en intellektuell funktionsnedsättning, var konsten och innebandyn de stora intressena. 2005 var Konstskolan Linnea och innebandylaget oerhört viktiga för honom.​