Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 23: Dahlby i Dubai

Skytten Håkan Dahlby är en av de mest intensiva och färgstarka idrottspersonligheter Bernt Lagergren mött. 2015 följde han med honom till Dubai.​