Bernts berättelser Reportage — Avsnitt 1: Trappornas konung

Ulf Johanssons liv har till stor del bestått av att älska sitt lag. Bernt Lagergren träffade honom 1994 och inför varje säsong spelar Djurgården Hockey upp reportaget om Uffe.