Forum Forum: Liberalernas landsmöte

Liberalernas håller landsmöte i Västerås. Hålltider:Kl 08.00 väljs ny partistyrelse. Därefter blir det förhandlingar om hälso- och sjukvård följt av frågor om alkohol, narkotika och tobak. Kl 10.00 förhandlingar om klimatfrågor med ett inledningstal av Joar Forsell (L), klimatpolitisk talesperson. Under eftermiddagen förhandlas frågor om bland annat jämställdhet och kultur. Programledare: Fredrik Skillemar. Bisittare: Åsa Malmström (L), f d stabschef hos Jan Björklund.