Världen Klimatets ground zero

I allra nordligaste Alaska har värmerekorden avlöst varandra. Befolkningen ser massiva skogsbränder, hårdare höststormar och smältande permafrost. I det som kallas för klimatförändringarnas absoluta centrum ser människor sina livsvillkor helt förändrade.