Fiskarbonden Erik Norsk dokumentär från 2011.

Erik Riisnes i Nordhordland lever som hans förfäder och andra kustbönder har gjort i hundratals år före honom - på en kombination av fiske och jordbruk. En gång fanns det kustbönder i tiotusental, idag finns bara ett fåtal kvar. Men Erik har gjort ett medvetet val att hålla kvar vid det gamla. "Även i oljelandet Norge måste nån välja annorlunda".