Helgmålsringning Avsnitt 41

Från Fredrikskyrkan, Karlskrona. Studentpräst Jenny Fogelström talar om konsten att säga tack.