Min sanning Tis 8 okt 02:00

Finns även som teckenspråkstolkat - spela Tis 8 okt 02:00

Anna Hedenmo möter före detta partiledaren Jan Björklund i ett samtal. Del 5 av 6.