Helt ärligt Kraven på kvinnliga renskötare gjorde mig sjuk

Anneli är renskötare och har en nära vänskap med sin faster Julia. Hon älskar livet med renarna men har fått kämpa mot många fördomar för att uppfylla sin dröm.