Helt ärligt Vad vet jag inte om vår uppväxt?

Nilofar och Elham är systrar i en familj med sju barn. De älskar att vara tillsammans men pratar aldrig om allvarliga saker. Vad är det som Elham inte vet om deras uppväxt?