Helt ärligt Varför började du knarka?

När Alexander var 12 år började hans pappa Fredrik använda droger. Nu har Fredrik varit drogfri en period och känner sig hoppfull. Vad krävs för att de ska kunna lita på varandra?