Helt ärligt Våra vänner gick under

David är Dusans farbror men det skiljer bara fem år mellan dem. Under uppväxten såg de hur många av deras kamrater hamnade snett. Vad hade hänt med Dusan om han inte hade haft David?