Helgmålsringning Avsnitt 37

Prästen Mikael Billemar talar om närhet och distans till den sin medmänniska.