Uppdrag granskning Den sjuka stressen

Den skadliga stressen har blivit ett växande samhällsproblem. Det är de unga kvinnorna som står för den största ökningen. Varför är det så? Möt Emma och Linda, vars liv vänts upp och ner på grund av stressen.