Helgmålsringning Avsnitt 36

Prästen Mikael Billemar talar om vår djupa längtan att få bli de som vi är ämnade att vara.